Menu
Obec Hrabičov
ObecHrabičov

Naše ciele

Hlavným cieľom výchovy a vzdelávania  v materskej škole je dosiahnutie optimálnej kognitívnej, senzomotorickej a sociálno-citovej úrovne ako základu pre školské vzdelávanie v základnej škole a pre život v spoločnosti.

Všeobecnými cieľmi výchovy a vzdelávania v materskej škole sú:

 • zlepšovať sociálnu aktivitu dieťaťa a napĺňať potrebu sociálneho kontaktu s rovesníkmi i s dospelými,
 • uľahčovať dieťaťu plynulú adaptáciu na zmenené – inštitucionálne, školské prostredie,
 • podporovať vzťah dieťaťa k poznávaniu a učeniu,
 • podporovať rozvoj individuálnych spôsobilostí dieťaťa,
 • sprostredkovať základy verejnej kultúry a rozvíjať u dieťaťa dimenzie školskej spôsobilosti, aby sa ľahko adaptovalo na následné primárne vzdelávanie,
 • umožňovať dieťaťu napĺňať život a učenie prostredníctvom hry, priamej skúsenosti a aktívneho bádania,
 • uplatňovať a chrániť práva dieťaťa v spolupráci s rodinou, zriaďovateľom a ďalšími partnermi s rešpektovaním potrieb dieťaťa a vytvárania podmienok pre blaho všetkých detí,
 • identifikovať deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a zabezpečovať im podmienky na individuálny rozvoj v súlade s týmito potrebami,
 • zabezpečovať dostupnosť a rovnosť vo výchove a vzdelávaní,
 • zabezpečovať dostupnosť poradenských a ďalších služieb pre všetky deti,
 • získavať dôveru rodičov pri realizovaní výchovy a vzdelávania v inštitucionálnom prostredí a pri koordinovanom úsilí o zabezpečenie blaha a potrieb detí.

Predprimárne vzdelanie získa dieťa absolvovaním posledného ročníka vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v materskej škole. Predprimárne vzdelávanie ukončuje dieťa spravidla v školskom roku, v ktorom do 31. augusta dosiahne šiesty rok veku a dosiahne školskú spôsobilosť. Dokladom o získanom stupni vzdelania je osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania.

Profil absolventa

Dieťa je po absolvovaní materskej školy pripravené na vstup do základnej školy a na ďalší aktívny život v spoločnosti. Vzdelávanie v materskej škole smeruje k osvojeniu všeobecného vzdelania a poskytuje základné predpoklady pre všeobecné vzdelávanie na nasledujúcich stupňoch vzdelávania. Dieťa, ktoré absolvuje materskú školu, disponuje štandardným charakteristikami školskej spôsobilosti konkretizovanými vo vzdelávacích štandardoch.

Dieťa v materskej škole získava elementárne základy:

 • komunikačných kompetencií,
 • matematických kompetencií a kompetencií v oblasti vedy a techniky,
 • digitálnych kompetencií,
 • kompetencií učiť sa, riešiť problémy, tvorivo a kriticky myslieť,
 • sociálnych a personálnych kompetencií,
 • občianskych kompetencií,
 • pracovných kompetencií.

Dieťa po absolvovaní materskej školy nedisponuje rozvinutými kompetenciami v daných oblastiach. Dosiahnutie základných cieľov jednotlivých vzdelávacích  oblastí tohto programu vytvára predpoklady na ich plné rozvinutie v budúcnosti.

Organizácie

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Aktuálne počasie

dnes, streda 6. 12. 2023
sneženie 3 °C -3 °C
štvrtok 7. 12. sneženie 2/-5 °C
piatok 8. 12. zamračené 2/-6 °C
sobota 9. 12. zamračené 1/-4 °C

Sviatok

Meniny má Mikuláš, Nikita, Niko, Nikolas, Mikuláška